สพม.14 ลงพื้นที่ดูการเรียนการสอนทางไกลเด็กเกาะยาว
 สพม.14 ลงพื้นที่ดูการเรียนการสอนทางไกลเด็กเกาะยาว
สพม.14 สรรหาและเลือกสรรนักจิตวิทยาโรงเรียน
 สพม.14 สรรหาและเลือกสรรนักจิตวิทยาโรงเรียน
สพม.14 ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย
 สพม.14 ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย
สพม.14 ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่สี่
 สพม.14 ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันที่สี่